Tag: iphone

iPhone 9 lộ ngày ra mắt

Theo nhà khoa học John Prosser của Front Page Tech, Apple đã “chốt” ngày ra mắt iPhone 9 trong cuộc họp đầu tuần. Công ty đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng loạt để đáp ứng đủ nhu cầu của thị trường. Trước khi Covid-19 bùng phát ở trên toàn cầu, Apple lên […]