Thời gian chi trả hợp đồng bảo hiểm của Chubb Life

Tôi muốn biết thời gian chi trả cho các hợp đồng bảo hiểm của Chubb Life là trong bao lâu?

Hữu Tiến

polyad

Đại diện Chubb Life Việt Nam tư vấn độc giả VnExpress:

Chào bạn Hữu Tiến!

Khi tham gia một hợp đồng bảo hiểm nhân thọ, bạn đã trang bị cho mình một kế hoạch bảo vệ tài chính vững chắc để an tâm tận hưởng cuộc sống , và dự phòng kế hoạch tài chính cho những tình huống bất trắc xảy ra trong cuộc sống.

Hiểu rõ mong muốn được giải quyết quyền lợi bảo hiểm của khách hàng, Chubb Life luôn nỗ lực rút ngắn thời gian chi trả để giải quyết quyền lợi cho khách hàng. Theo đó, thời gian thẩm định , và giải quyết quyền lợi bảo hiểm tùy thuộc vào thông tin, triệu chứng từ mà khách hàng cung ứng trong hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm. 

Với khách hàng ở tỉnh, chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các đại diện kinh doanh đã tư vấn cho khách hàng để xác minh tại chỗ hoặc thông qua đối tác nhằm bảo đảm tính công bằng, xác thực và nhanh chóng. Trong các quy tắc và điều khoản Chubb Life cam kết, thời gian tối đa giải quyết , và chi trả quyền lợi bảo hiểm là 30 ngày kể đến từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu giải quyết quyền lợi bảo hiểm đầy đủ , hợp lệ. Trường hợp Chubb Life cần xác minh với cơ sở y tế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, thời gian giải quyết và chi trả cũng sẽ phụ thuộc vào các cơ quan này.

Khách hàng của Chubb Life có thể tham khảo thông tin về Thủ tục Thanh toán Quyền lợi Bảo hiểm Nhân thọtại đây.

Những thắc mắc liên quan đến bảo hiểm nhân thọ, gửi câu hỏi tại đây. Liên hệ Chubb Life để tìm hiểu thông tin các gói bảo hiểm qua hotline: *8123 hoặc 028.38278123. Website -Facebook.